Logo van Colec Medi Card

CMC BV, onderdeel van de CMC Holding van R. Groenevelt, is de werkmaatschappij voor de gezondheidszorg. CMC staat voor Colec Medi Card. CMC BV is, in samenwerking met vele partners, momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een kaartsysteem voor de zorg. Doel van dit systeem is om te helpen de noodzakelijke verbeteringen in de zorg mogelijk te maken.

Welke verbeteringen wil CMC in de zorg:

  • - De beste behandelingen moeten voor iedereen beschikbaar zijn;
  • - Versterking  van de positie van de patient en deze als partner zien voor de oplossing van zijn medische vragen of problemen;
  • - Betere samenwerking tussen hulpverleners door de betere en snellere uitwisseling van informatie;
  • - Terugdringen van de bureaucratie in de zorg en dus efficienter gaan werken;
  • - De kostenstijging beter in de hand krijgen door meer behandelingen mogelijk te maken tegen dezelfde kosten.

Binnekort verschijnt op deze web-site meer informatie over de activiteiten van CMC BV. Indien u nu al meer informatie wilt kunt u mailen naar R. Groenevelt, rgroenevelt@colecmedicard.nl of bellen naar +31 (0)624460890